kapitalet-forsta-boken-kapitalets-produktionsprocess
Karl Marx

Kapitalet - första boken

Kapitalets produktionsprocess


I dag möter vi en pågående global industrialisering utan motstycke i mänsklighetens historia, med åtföljande urbanisering, modernisering och övergång till kapitalistisk penningekonomi runt om i världen. De nya sociala och kulturella förhållandena globalt, och löntagarnas nya ställning och situation globalt, har dock påtagliga likheter med situationen i Europa under den framträngande industrialiseringen vid mitten av 1800-talet. Där och då författade Karl Marx sitt huvudarbete "Das Kapital", ett av de mest betydande verken i samhällsvetenskapens och den politiska idédebattens historia. Marx…

Visa produkt »


Karl Marx
Kapitalet - första boken

Rebecka Bohlin, Sara Berg
Bit inte ihop!

AFA Sverige since 1993 t-shirt

Nytt på bloggen

operai-011

Storma himlen del 4: “Classe Operaia”


Den nya tidskriften som Mario Tronti startade efter att Quaderni Rossi splittrades kom att heta Classe Operaia, vilket betyder arbetarklass. Tidskriften utgick mycket ifrån att det var arbetarklassen, genom att agera för sig, som driver historien framåt. Den stora omorganisationen…

Läs hela inlägget »

alquati_autoritratto

Storma himlen del 3: ”Osynlig organisering och Alquatis arbetarundersökningar”


En central del av Quaderni Rossi var utforskandet av sociologin som ett medel för att bygga revolutionär teori underifrån som direkt baserades på arbetarklassens  vardag och kamp. En viktig utgångspunkt i flera utav texterna var att det hade skett stora…

Läs hela inlägget »