40 års jubileum

22 september, 2020

”Kära kamrater! I november i år firar vi 40 år som förening. Det finns mycket som bör och kommer sägas om det envisa, stolta, dötrista, långtråkiga och alldeles underbara slit som nuvarande och tidigare medlemmar lagt ner för att få föreningen att överleva, om alla segrar, misslyckanden och lärdomar vi samlat på oss – men det skjuter vi på. Faktum är att vi skjuter på hela jubiléet. På klassiskt ålderskrismanér vägrar vi inse hur gamla vi blivit och låtsas helt enkelt att vi fyller 39 en gång till! Pandemisituationen tillåter tyvärr inte den storslagna fest som vår hedervärda ålder och vår rörelses hård slit förtjänar, så tills läget ljusnar lägger vi dom planerna på is. När vi vet mer följer självfallet både uppdateringar och högtidliga inbjudningar och under tiden fortgår vår samhällsomstörtande verksamhet i bokkaféet på Linnégatan 21. Avanti!”

”Dear comrades! We turn forty in November. There is a lot that could, should and will be said about the stubborn, proud, dull, boring and completely wonderful struggles that past and current members have endured to keep the organization alive; about our victories, failures and insights – but we’ll save that for later. In fact, we’re postponing the entire anniversary. In the noble tradition of many forty-year-olds before us, we simply refuse to accept our age and remain thirty-nine for one more year! The pandemic doesn’t allow for the magnificent party that our dignified age and amassed toil deserves so until things look up, the celebrations are put on hold. Updates and invitations will follow as soon as we know more but in the meantime, our ageless subversion continues, undeterred, in the café on Linnégatan 21. Avanti!”