Bokkafét


Vår målsättning med kafét

Bokkafét ska fungera som en grogrund för politiskt aktivism och teoribildning. Syndikalistiskt Forum är platsen för möten, offentliga eller privata, och den självklara mötesplatsen där du och dina kamrater kan planera revolutionär praktik i en gemytlig vänsterinramning. Kom hit och ta det lugnt, läs eller köp en bok, gör dina läxor, använd vårt trådlösa internet eller tjöta med en kamrat i Göteborgs i särklass trevligaste bokhandel. Vi är den utomparlamentariska vänsterns glödande epicentrum, och målsättningen är att bli lika mycket mötesplats som favoritkafé för en bred vänster i Göteborg.

Utbud

Lättare mat, fika och zapatistkaffe.
Allt veganskt och till solidariska priser.

Vid evenemang visar kafét prov på mer avancerade matlagningskunskaper och till ett pris efter förmåga. Ingen går hungrig från forum.

Nisse Lätts Minnesbibliotek och Syndikalistiskt Forums konferensrum

Nisse Lätt (1907-1988) var anarkist, agitator och spanienfrivillig. Medlem i SAC, ansvarig utgivare för Brand och initiativtagare till bildandet av SUF. Vid spanska inbördeskrigets början år 1936 anslöt sig Lätt till den anarkistiska Durruti-kolonnen, men fick ena ögat förstört av granatsplitter och spenderade resten av kriget som kollektivbonde. Åter i Sverige reste han flitigt land och rike runt, och hann under sin livstid samla på sig en ansenlig mängd böcker. Boksamlingen testamenterades på åttiotalet till den nybildade föreningen Syndikalistiskt Forum. Sommaren 2016 samlades den ihop, inventerades och tillgängliggjordes för våra kamrater.

Nisse Lätts minnesbibliotek är rest med ekonomisk hjälp från 52 anonyma kamrater, Göteborgs LS av SAC och Solidarisk Kollektivtrafik Göteborg (planka.nu). Utan er, inget bibliotek.

Biblioteket fungerar också som konferensrum, utrustat med projektor och duk. Konferensrummet är gratis och fritt att boka via syndikalistisktforum@gmail.com för dem vi betraktar som våra kamrater.

IMG_20160906_171429

Tillgänglighet

Närmsta spårvagnshållplatser är Olivedalsgatan och Linnéplatsen (t.ex linje 1,2 och 6).

Det är en liten tröskel på ca 10 centimeter för att komma in i lokalen. Brant trappa till mötesrum och toalett, tyvärr.

Öppettider

Måndag till torsdag: 16.00 – 20.00
Övriga öppettider annonseras via facebook.

Syndikalistiskt Forum Syndikalistiskt Forum