Höstpremiär / Fall Premiere (2020-09-01)

4 augusti, 2020

— english info below —

Nu drar Syndikalistiskt Forum igång igen inför hösten med ett rafflande höstprogram. Vi slår upp dörrarna tisdagen den 1a september kl 17 med häng i samband med Stadskampsveckan 2020 (AÅA) och Aktionsveckan Stoppa Preemraff.

Det är mycket som händer på gatorna i Göteborg denna veckan och behöver du en oas i vimlet att ladda och peppa för all aktion så är Forum platsen för dig. Vi erbjuder kaffe, enklare folkkök och diskussioner om veckans aktioner.

Tid: Tisdagen den 1:a september kl 17-20.
Plats: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg.
Hpl: Prinsgatan.

Ingång under Hagabions trappa – 2 trappor upp – rum 303.
Porttelefonen är trasig, ring 0737-328912 så öppnar vi.
Det finns även tillgång till hiss (säg till oss när du ringer att du behöver använda hissen).

OBS!
Vill du handla fika eller annat på Syndikalistiskt Forum är det kontanter som gäller!

Eftersom vår lokal är liten är det viktigt att tänka på er hälsa när ni besöker oss. Om du är frisk är du mer än välkommen, men vid minsta antydan till annat – oavsett symptom – ber vi dig stanna hemma. Detta för att minska smittspridning. Vi förbehåller oss rätten att skicka hem besökare som är sjuka. Ta hand om er och glöm inte att tvätta händerna. Ta också hand om varandra så gott ni kan! Bunkra inte, försök att inte få panik, stötta de sjuka och de äldre i största möjliga mån.
This too shall pass. Kampen fortsätter!

I samarbete med ABF


— english info —

Syndikalistiskt Forum kick-starts this fall with an amazing program. We open up our doors on Tuesday the 1th of September at 17:00 with hang out regarding Stadskampsveckan 2020 (The Association Everything for Everyone’s) and The Action week Stop Preemraff.

There is a lot going on this week on the streets of Gothenburg and if you need an oasis where you can reload and pep for the events of the week then Forum is the place for you. We will sell coffee, light food and have discussions about the events out on the streets of Gothenburg.

Time: Tuesday, 1st of September, at 17-20.
Place: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Gothenburg.
Tram stop: Prinsgatan.

Entrance underneath the stairs of Hagabion – 2 stairs up – room 303.
The intercom is broken, call 0737-328912 and we will let you in.
There is also an elevator (let us know if you need to use it when you call and we will help you).

OBS!
At Syndikalistiskt Forum cash is queen (no card, no swish)!

Due to that our room is small it is important that you regard your health when you visit us. If you are healthy you are more than welcome, however if you feel unwell – with any symptom – we ask you to stay at home. This is to to prevent the spread of infections. We reserve the right to send home visitors that are ill. Take care of yourself and remember to wash your hands. Also take care of each other the best way that you can! Don’t stock, try not to panic, support those who are ill and the elderly as good as you can.
This too shall pass. The struggle continues!

In association with ABF