Om oss


Historik
Föreningen Syndikalistiskt Forum bildades 1980. Ursprungligen var bokhandeln belägen i bottenvåningen av allaktivitetshuset Sprängkullen, och senare på Landsvägsgatan där denna går ihop med Linnégatan. I samband med att Göteborgs Lokala Samorganisation i början av 1990-talet flyttade ner till markplan i Folkets Hus så flyttade Forum in i samma lokaler. Och ett decennium senare, efter att Folkets Hus bestämt sig för att slå ihop ett stort antal butikslokaler till en gigantisk danslokal, så flyttade LS upp en våning och Forum flyttade till nya lokaler.

Vi har varit i våra nya lokaler på Övre husargatan 27 sedan den 2 februari 2012. Här planerar vi att stanna!

Vad vi vill
Vår målsättning är att vara en öppen bokhandel och mötesplats för Göteborgs vänster i bred mening. Vår paroll är folkbildning och klasskamp och det är utifrån det vi organiserar vår verksamhet.

Engagera dig
Om du är intresserad av att gå med i Syndikalistiskt Forum så kan du antingen skicka ett mail eller komma förbi och prata med någon som arbetar för mer info.

 

grafiskprofil