Organisera-dig mässa 10/10 2020

23 september, 2020

– english below –

Har du svårt att köpa att det ska vara schyst att de rika blir rikare hela tiden, medan många har inte ens en chans för ett värdigt liv? Tycker du det är orättvis att du inte får ett förstahandskontrakt även med 5 år kötid, medan bostadsbolagens vinster stiger och stiger? Vill du inte längre titta på hur världen styrs mot en klimatkollaps och välfärdsstaten rivs samtidigt? Känner du dig arg men maktlös när du läser om läget i Europas flyktingläger, eller har du kanske även varit där själv?

Vi tycker att det krävs en grundläggande förändring i världen för att alla ska kunna må bra, och att för denna förändring är det nödvändigt att organisera sig gemensamt! För att göra det lätt för dig att lära känna vilka grupper som finns, ställa dem frågor och höra hur det funkar att gå med ska vi ha en stor Organisera-dig mässa!

Vi börjar med ett panelsamtal med Anarchist Black Cross Göteborg, Fripost, Rojavakommittéerna Göteborg och Syndikalistiskt Ungdomsförbund Göteborg, där vi diskuterar frågan varför organisering skulle kunna vara viktigt och belyser olika former av att organisera sig.

Efter det fortsätter vi med ett presentationsprogram, där de grupperna som deltar presenterar sig själva och sitt arbete. Samtidigt finns det möjligheten att gå runt på mässan där alla grupper har sina bord, ställa frågor och lära känna folk. Vi avslutar dagen med folkkök, där det finns vegansk mat till snälla priser.

Program:
kl 13 – 14: Panelsamtal: Varför organisering, och hur?
kl 14:15 – 17:45: Grupperna presenterar sig i bokkaféet, samtidigt mässa i Viktoriasalen
kl 17:45: Folkkök

Deltagande grupper:

Anarchist Black Cross Göteborg
ATIK
Framåt Kamrater
Fripost
Förbundet Allt Åt Alla
Gatusjukvård Göteborg
planka.nu
Rojavakommittéerna Göteborg
Samidoun
Syndikalistiskt Forum
Syndikalistiska Ungdomsförbundet

…och mer!

 

Ingång under Hagabions trappa – 2 trappor upp – rum 303 (bokkafféet) och Viktoriasalen.
Porttelefonen är trasig, ring 0737-328912 så öppnar vi.
Det finns även tillgång till hiss (säg till oss när du ringer att du behöver använda hissen).

OBS!
Vill du handla fika eller annat på Syndikalistiskt Forum är det kontanter som gäller!

Det är viktigt att tänka på er hälsa när ni besöker oss. Om du är frisk är du mer än välkommen, men vid minsta antydan till annat – oavsett symptom – ber vi dig stanna hemma. Vi kommer limitera tillgång till 50 besökare. Detta för att minska smittspridning. Vi förbehåller oss rätten att skicka hem besökare som är sjuka. Ta hand om er och glöm inte att tvätta händerna. Ta också hand om varandra så gott ni kan! Bunkra inte, försök att inte få panik, stötta de sjuka och de äldre i största möjliga mån.
This too shall pass. Kampen fortsätter!

I samarbete med ABF

 

You don’t buy that it’s supposed to be fair that the rich get richer the whole time while many don’t even have a chance for a dignified life? Do you think it is unjust that you don’t get a first hand contract for an apartment even after having waited for 5 years, while the profits of the real estate companies are rising and rising? You don’t want to watch any longer how the world is steered towards climate collapse and at the same time the welfare state is torn down? Are you feeling angry, but impotent when you read about the situation in Europes refugee camps, or have you maybe even been there yourself?

We believe that it needs a fundamental change in the world so that everybody can live well, and for this change to happen it is necessary to organize us together! To make it easier for you to get to know some of the organizations you can get organized in, ask them questions and learn how it works to become a member there will be a large Get-organized fair!

We will begin with a panel discussion (in English) with Anarchist Black Cross Göteborg, Fripost, Rojavakommittéerna Göteborg and Syndikalistiskt Ungdomsförbund Göteborg, in which we will discuss the question why organization could be important and take a look at different kinds of organization.

After this we will continue with a program of presentations, giving the organizations that participate the opportunity to present themselves and their work. At the same time it is possible to walk around at the fair where all organizations will have their own table, to ask questions and get to know people. We will finish the day with some nice vegan food for a friendly price.

The panel discussion will be in Swedish. The rest of the fair is either in English or English translation can be arranged.

Program:

13:00 – 14:00: Panel discussion: Why organization, and how?
14:15 – 17:45: The organizations present themselves in the book café, at the same time fair in Viktoriasalen
17:45: Community meal/Folkkök

Participating organizations:

Anarchist Black Cross Göteborg
ATIK
Framåt Kamrater
Fripost
Förbundet Allt Åt Alla
Gatusjukvård Göteborg
planka.nu
Rojavakommittéerna Göteborg
Samidoun
Syndikalistiskt Forum
Syndikalistiska Ungdomsförbundet

…and more!

Entrance underneath the stairs of Hagabion – 2 stairs up – room 303.
The intercom is broken, call 0737-328912 and we will let you in.
There is also an elevator (let us know if you need to use it when you call and we will help you).

OBS!
At Syndikalistiskt Forum cash is queen (no card, no swish)!

Due to that our room is small it is important that you regard your health when you visit us. If you are healthy you are more than welcome, however if you feel unwell – with any symptom – we ask you to stay at home. This is to to prevent the spread of infections. We reserve the right to send home visitors that are ill. Take care of yourself and remember to wash your hands. Also take care of each other the best way that you can! Don’t stock, try not to panic, support those who are ill and the elderly as good as you can.
This too shall pass. The struggle continues!

In association with ABF