Radikal bokmässa 2019 – Program

15 oktober, 2019

Fredag, bokkaféet

Invigning med poesi och öppen scen, kl 17-22

på Bokkaféet Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21

Yes, för sjätte året i rad kör dina lokala uppviglare Radikal Bokmässa och det ska så klart firas med en invigningsfest! Och HUR najs är det inte att göra det med årets mest bombastiska och sensationella poesikväll. Utöver sedvanlig bonanza, klassiskt käk (smörgåstårta) och lite att dricka, så slänger vi fram typ de fetaste vi kan i poesiväg!

//BELLA BATISTINI// läser ur sin nya bok ”Mata duvorna”.
”det är bergen och mörkret och haven / och poliserna som söker men de hittar inte allt”

//JENNY HÖGSTRÖM// framför nyskrivna dikter från livets undersida, tillägnade vänner och älskare.
”Att leva är en heltidssysselsättning // att leva är empiri”

//ARAN WEHBY// rapparen från Göteborg även känd som A.W, ger oss texter med puls och rytm för Rojava och Kurdistan.

//ENSAM MAMMA RÖKER// nummer ett i stan. Ikväll läser hon poesi för oss under fläkten.
”Ett viktigt meddelande förvandlat till massa massa små obegripliga papperslappar. Det är som med människorna. Den arbetande massans budskap blir obegripligt när de sliter sönder oss, drar isär oss till var sin liten pissig lapp av obegriplighet.”

//DONIA SALEH// kommer att läsa lite utdrag ur hennes kommande debutroman ”Ya Leila”, och lite ur ett nytt prosaprojekt. Men hon inleder med en mer akut text eftersom verkligheten överträffar dikten.

//ERIC MARGÉR// läser poesi som luktar rotmos och vikariepooler.
”personligt rekord en och tio / går in i tävlingen på två och trettio / friskt vågat hälften vunnet”

//JONATHAN BERGSBORN// har letat efter något sorts folkhem och hittat Little Jinder å hallonblunts.
”PS. Är fenomenet Leila K någonstans relevant i den här diskussionen?”

//NINO MICK// framför nyskrivna dikter om strejkrätt och bokkaféer.
”Du har många ansikten och många namn / och jag har sett dom alla / i mötesprotokollen”

//DU// – ja, just du! – kommer hit med din dikt, och läser den på öppen scen. Max 5 minuter per poet och anmälan kan endast ske på plats, så kom i tid. <3

17:00 Öppning!

17:30 Smörgåstårta

18:00 Invigning och Aran
18:25 Eric
18:40 Brevläsning
19:05 Ensam mamma röker
19:20 Donia
19:35 Öppen scen
20:05 Jenny
20:20 Bella
20:30 Öppen scen
21:10 Nino

Obs, tiderna är ungefärliga.

 

Lördag, Kvinnofolkhögskolan

11:00 Panelsamtal Repression och internationell solidaritet // Panel discussion: Repression and international solidarity

I en period då repressionen mot radikal politik och internationell solidaritet stegvis skärps från olika håll och kanter, inte bara i resten av världen utan i högsta grad även i Sverige, anordnar Samidoun Göteborg i samarbete med Björkåfrihet ett panelsamtal på temat. Tillsammans med gäster från och med kopplingar till Palestina, Västsahara, Kurdistan och Kashmir kommer olika aspekter av repression och solidaritetsarbete, särskilt ur ett internationellt perspektiv, diskuteras tillsammans. I mån om tid är även publiken välkommen att ställa frågor och bidra med perspektiv. Panelsamtalet sker på engelska och planeras att spelas in.

In a period when repression against radical politics and international solidarity i hightened step by step from all directions, not only in the rest of the world but very much so in Sweden as well, Samidoun Gothenburg in collaboration with Björkåfrihet is hosting a panel discussion on the topic. Together with guests from and with connections to Palestine, Western Sahara, Kurdistan and Kashmir, different aspects of repression and solidarity work, especially from an international perspective, will be collectively discussed. If time allows it, the audience will be invited to ask questions and contribute with perspectives. The panel discussion will be in English and is planned to be recorded.
12:00 Gabriel Kuhn, X: Straight Edge and Radical Sobriety
Gabriel Kuhn, redaktör till boken ”Sober Living for the Revolution: Hardcore Punk, Straight Edge and Radical Politics”, presenterar sin nya
bok om straight edge, ”X: Straight Edge and Radical Sobriety”. Tio år efter ”Sober Living” fortsätter försöket att koppla straight edge till
progressiva rörelser hellre än machokultur och bättre-än-du-attityder. Föreläsning och diskussion.
13:00 Swedish Doc workers documentary

FILM (work in progress): To Take The Fight: Learning Through Struggle with The Swedish Dockworkers Union

The talk will be in English | Samtalet hålls på engelska

The member-driven Swedish Dockworkers’ Union (SDU) has made headlines since their founding in 1972, often as a thorn in the side of the centralised Swedish Trade Union Confederation, with their will to take the fight backed by a strong membership engagement and influence. In early March, the union reached a contract agreement after their most recent strike that included rights demanded for over forty years (yet this is far from a total victory). What are the major tendencies we can draw from this conflict nationally and internationally? What can we learn from SDU, both the recent years and decades of struggle? This project focuses on the union’s member-driven decisions and practice from the fall of 2018 through the strike and then after. In doing so, it highlights the role of dock work, and laborers in logistics industries more broadly, in both legal reforms presently reconfiguring the so-called Swedish Model and, more broadly the contours of transnational capital flows today. What can we learn from present struggles and how might these lessons inform the organizing of broader coalitions and alliances today? In this talk the director Benj Gerdes will present the film and show clips from the project.
13:00 Kärlek – en workshop // Love – a workhop (2h)  Max 20 pers.
Kärlek, säger bell hooks, är viljan att utöka det egna jaget, med syftet att vårda sin egen eller en annans andliga utveckling.
Kärlek, säger Emma Engdahl, är en rest som uppstår när vi har behov som vi inte kan tillfredsställa på egen hand, uttrycker de behoven och blir tillfredsställda av den andre.
Kärlek, säger Anna G. Jónasdóttir, är en kraft som ger den älskade förmågan att bygga sig själv som människa, och män exploaterar kvinnors kärlekskraft utan att ömsesidigt ge tillbaka.
Förälskelse, säger Francesco Alberoni, är en kollektiv rörelse som involverar endast två personer.
Kärlek, säger bell hooks, är ett verb. Det är något vi gör. (Eller inte gör.)
Dessa författare, och många fler förstås, försöker fatta vad kärlek är. Det ska vi också försöka göra. I denna två timmar långa studieträff läser vi några korta texter om kärlek och diskuterar. Är samtalet om kärlek en flummig politisk återvändsgränd, eller rentav en nyckel till anarki och kommunism? Workshopen hålls på svenska men möjlighet att bilda smågrupp som läser texter och diskuterar på engelska.

In a two hour long workshop we read short texts about love and discuss. Is the conversation about love a hippie political dead end, or is it a key to anarchy and communism? The workshop is mainly in swedish, but there will be texts available in english for those who prefer that.

 

14:00 Anarchist critique of radical democracy, Markus Lundström
Vad har Husbykravallerna att säga om demokrati och anarki? Markus Lundström, forskare vid Stockholms Universitet och Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek, presenterar sin bok ”Anarchist Critique of Radical Democracy: The Impossible Argument”, som genom en intervjustudie med Husbybor belyser hur den svenska demokratin motarbetar autonomi och självorganisering i Husby, något som spelade in i Husbykravallernas 2013. För att förstå denna demokratins inneboende konflikt undersöks den anarkistiska idétraditionen, som först motsätter sig demokratin, sedan omskriver anarkismen som kamp för en radikal demokrati, för att sedan reclaima den klassiskt anarkistiska demokratikritiken. Boken argumenterar för att det mångbottnade och historiskt föränderliga förhållandet mellan demokrati och anarki bidrar till utforskandet av den radikala demokratins möjligheter, och begränsningar.
15:00 Amalia Alvarez: Icke vita röster
Amalia kommer att återberätta en del av hennes och sina grannars, kollegors, bekantas historier.

 

16:00 Building Kashmir solidarity network in Sweden.
Basic Facts of conflict and how we can build the solidarity network? with Q&A with Swedish Kashmiri activist Talat Bhat.

 

17:00 Intro till eko-marxism
Vad har marxismen att erbjuda klimatrörelsen? Vi ser en klimatrörelse på frammarsch! Under året som gått har vi sett stora demonstrationer, klimatläger och massaktioner runt om i världen. Vi som vill se en politiserad klimatkamp söker teoretiska perspektiv för att radikalisera rörelsen. Tillsammans med Aktionsgruppen Hedvig undersöker vi om marxismen kan tillföra perspektiv på ekologi och klimat.

 

18:00 Strukturell rasism och intersektionell feminism
Vad har en kvinna/icke-man i Sverige, en i El Salvador och en i Australien gemensamt? Inte så mycket troligtvis. Alla tre anses vara feminister. Men kämpar de för samma mål? Feminismen är ingen linjär kamp för jämställdhet som kan tillämpas på alla människor världen över. Därför måste feminismen belysas ur ett intersektionellt perspektiv för att belysa alla sorters förtryck och kamper. Många kvinnor och icke-män har inte bara en feministisk kamp att föra, de måste samtidigt handskas med rasism. I dagens samhälle har rasismen blivit mer rumsren och tagit mer plats i det offentliga rummet. I denna föreläsning försöker vi konkret bena ut vilka olika uttryck rasismen tar och hur de allra minsta handlingar påverkar den större bilden och hur man kan koppla detta till ett postkolonialt och postimperialistiskt perspektiv.

 

19:00 Anarkism.Info
Föreläsning och diskussion: En diskussion baserad på vår (anarkism.info) pamflett med samma namn. Vi går igenom anarkismens grunder, så som vi ser dem, och diskuterar sedan det hela tillsammans. Vi hoppas att den här programpunkten kommer att ge något både för nya och mer erfarna anarkister.
Workshop: En workshop där vi med hjälp av några roliga övningar tillsammans diskuterar vad anarkism betyder för oss och även får känna på hur det kan vara att försöka tillämpa anarkism i praktiken.

 

20:00 Revolutionär Pride
Info kommer.

 

Söndag, Kvinnofolkhögskolan

10:00 Feministiskt självförsvar
En introduktion om vad Feministiskt självförsvar kan innebära i praktiken. Vi går igenom olika metoder vi kan använda oss av för att försvara oss själva och varandra. Observera att denna punkt är separatistisk för dig som är kvinna och/eller transperson.
10:30 Anarchist defence fund
International anarchist defence fund är ett internationellt kollektiv som erbjuder stöd till anarkister runt om i världen som är utsatta för repression eller har hamnat i en svår situation på grund av politiska åsikter eller aktivism. Under årets gång har vi skickat stöd till kamrater i bland annat Indonesien, Italien, Grekland, Sverige och Ryssland. Kom och lyssna på presentation av fonden och vad vi gör samt passa på att ställa frågor. Tills alla är fria!
11:00 Bokpresentation, Stacken
Stacken. An ambiguous utopia. Stacken is an apartment building in Bergsjön, Gothenburg. Almost 40 years ago it became the prototype of a new housing model in Sweden: self-work cohouse. The ambitious goals of the 70s: dissapproval of the family, demand for creativity, refusal of the increasing commidification of life, or rejection of work as a separate activity, that in Stacken passed by the realisation of a sort of intermediate level between the formal and informal spheres of life, remain far to be fulfilled on the big scale. However marginal, what the practice of an alternative housing based in selfmanagement, feminism, and direct democracy means for the collective may not be understimated.
12:00 Terrorism. How government make you illegal
The Network case has become an illustration of repression against members of the left movement in Russia. A member of the RUPRESSION team will talk about how the case began, how the support campaign began and why the courts in Russia do not work.
13:00 Gatorna.Info
På detta infomöte kommer vi att diskutera Gatorna.info som site rent konkret men även lyfta diskussionen om nyhetsskapande- och spridande i den revolutionära rörelsen. Gatorna.info är Sveriges största radikala infoportal och är nu under utveckling och kommer komma med nya funktioner och ny grafik. Sedan starten har sidan växt otroligt mycket och nu vill vi förankra den allt djupare och diskutera möjligheterna för bredare användning. Vi vill också vidareutveckla konceptet kontrainformation och diskutera hur vi som revolutionärer kan och bör använda media. Kom om du alltså vill diskutera dessa frågor, eller för att du vill utveckla hur du och ditt sammanhang konkret kan använda sidan.
14:00 Anarkistiska Blickar
Behövs ett anarkistiskt perspektiv på livet i samhället idag? Vad ser anarkister som andra inte ser? Jonas Lundström, aktivist och författare, presenterar tankarna bakom sin senaste bok Anarkistiska blickar, och inbjuder till frågor, kritik och samtal.

 

14:30 Athena Farrokhzad
Läser ur och berättar om sin nya bok I rörelse i samtal med poeten Nino Mick.

Det här är en dikt om plikt; jag är ganska nöjd med rimmet
Det här är ett plakat med dikt; håll upp det över huvudet
Det här är en hyllning till övertygelse; den är inte våldsammare än tvivlet
Det här är tvivlet; jag har begravt det bredvid hunden

I en samling fristående dikter som rör sig mellan fascismens frammarsch, rytmens räddning och vardagen i förorten skriver Farrokhzad till och genom de gemenskaper som format hennes liv och dikt. I rörelser mellan individ och kollektiv, mellan tradition och förnyelse, mellan samtidens gravallvar och absurditet föreslår hon en poesi som vill användas utan att göra avkall på komplexitet, som adresserar sorgen över
de politiska ordningarna, samtidigt som den ser historiens utkomst som möjlig att ingripa i.

 

15:30 Felicia Mulinari
Läser ur och berättar om sin nya bok Det som inte kan utplånas i samtal med poeten Nino Mick.

vi lovade varandra inte
ta makt
i dom vita rummen
sönderslita så som
vi sönderslits

Det som inte kan utplånas är en diktsvit sprungen ur en kollektiv erfarenhet av rasism och våld. En stridsskrift där ilskan blandas med sorg, stoltheten med skam, där mödrarnas exil och ömhet omvandlas till barnens gemenskap och kamp.

 

Filmer (lördag och söndag, Kvinnofolkhögskolan)

Lördag 18-19.
FILM (work in progress): Hackitat

Samtalet hålls på svenska | The talk will be in Swedish
Filmen letar sig tillbaka från banker och entreprenörers “hackathons” till hackingens subversiva och frihetlig socialistiska grund. I formen av en kapitel film görs olika nedslag runt jorden i politiska hacker projekt och system hacking. Varvat med platserna speglas hacker etiken med texter av Emma Goldman. Filmen ger en global bild av 2010-talets hacker rörelse. I detta samtalet kommer projektet presenteras av Alex Veitch, del av produktionsgruppen, och olika klipp från filmen visas.

Söndag 11-12
FILM: The Women’s Strike Continues
Documentary | 49 min | Language Polish | Subtitles English | Director Magda Malinowska
The film documents the workplace struggle of women nursery workers set against the backdrop of the Black Protest mobilisation of women against the tightening of the abortion ban in the fall of 2016 in Poland. The film was made by Magda Malinowska, a member of the grassroots worker’s union, the Worker’s Initiative.

Söndag 13:30-14
FILM (work in progress): Nepal Zindabad
Samtalet hålls på svenska | The talk will be in Swedish
Revolution in Nepal 2006. After a 10-year civil war between the Maoist guerrilla army and the king’s forces, the struggle managed to oust the king and establish a republic. Interviews with guerrillas, politicians, writers, journalists, and civilians tell us what led up to the uprising, the situation during the armed conflict and what happened after.
Leo Palmestål, filmworker, has made documentaries and shortfilms before and will answer questions after the screening.

Revolutionen i Nepal 2006. Efter ett 10 år långt inbördeskrig mellan den Maoistiska gerillaarmén och kungens stryrkor lyckades kampen avsätta kungen och införa republik. Genom intervjuer med gerillasoldater, politiker, författare, journalister, och civilbefolkning berättas vad som ledde fram till upproret, situationen under den väpnade konflikten och vad som hände efter.
Leo Palmestål, filmarbetare, har tidigare gjort dokumentärer och kortfilmer och kommer att besvara frågor efter visningen.