40 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Utgiven: 2000
  • Format: Bok
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 78
  • ISBN: 91-630-9519-X

Anders Ek

Arbetarklassens kampproblem

Syndikalism - Reformism

Anders Eks ARBETARKLASSENS KAMPPROBLEM publicerades för första gången 1939 men har väldigt mycket att ge en läsare av idag. I vissa stycken känns den rentav förbluffande modern. Eks skrift redovisar inte enbart de ursprungliga syndikalistiska positionerna gentemot stat och kapital, utan även sådana frågor som fascismen och hur den bör bekämpas, den svenska socialdemokratins inväxande i det borgerliga samhället, socialpolitiken som "försäkringspremier" mot socialismen, med mera. Frågor som då, i slutet av 1930-talet, var ganska nya, men som knappast förlorat sin aktualitet sedan dess.