160 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Förlag: Glänta produktion
  • Utgiven: 2013
  • Format: Kartonnage
  • Språk: svenska
  • Sidor: 480
  • ISBN: 978-91-86-133-53-5

Ingela Johansson

STREJKKONSTEN

röster om kulturellt och politiskt arbete under och efter gruvstrejken 1969-1970

I december 1969 utbryter en vild strejk i Norrbottens malmfält. Trots att det är rekordår i Sverige och statens gruvbolag LKAB går med vinst blir gruvarbetarnas villkor allt sämre. Strejken sprider sig från Kiruna till Svappavaara och Malmberget. Snart har 5 000 gruvarbetare lagt ner arbetet. Genom olika politiska grupperingar kommer många kulturarbetare att solidarisera sig med arbetarna, och engagera sig i deras situation. Gruvstrejken skapar en spricka i folkhemmets fasad - och radikaliserar kulturlivet i Sverige. Men på vilka sätt lever strejken vidare, i kulturarbetares praktiska erfarenheter och produktion?

Genom ett omfattande arkivmaterial och i en mängd nygjorda intervjuer talar gruvstrejkens aktörer, gruv- och kulturarbetare, om händelserna 1969-70. Strejkkonsten baseras på samtal, artiklar, telegram, radio- och tv-sändningar, protokoll, personliga anteckningar mm, sammanställda av konstnären Ingela Johansson tillsammans med curatorn Kim Einarsson och poeten Martin Högström i ett gemensamt montagearbete.

Utgivningen är ett samarbete mellan Glänta och Konsthall C.
Ingela Johansson är konstnär, utbildad vid Umeå konsthögskola.


Rekommendationer