120 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen


Cinzia Aruzza, Tithi Bhattacharya och Nancy Fraser

Feminism för de 99 procenten

Feminismen måste vara antikapitalistisk, ekosocialistisk och antirasistisk.

Det här är ett manifest för de 99 procenten.