110 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Förlag: Tankekraft förlag
  • Utgiven: 2009
  • Format: Häftad
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 135
  • ISBN: 9789197671750

Paulina de los Reyes, Satu Gröndahl, Pia Laskar, Lena Martinsson, Tiina Rosenberg

Framtidens feminismer

Intersektionella interventioner i den feministiska debatten

Författarna till denna antologi utforskar intersektionalitetens möjligheter och diskuterar dess begränsningar och fallgropar. Bokens bidrag syftar till att undersöka intersektionalitetens möjligheter att ställa nya frågor som dels kan fylla teoretiska och empiriska tomrum, dels vidga och berika det feministiska samtalet och feminismens politiska praktik. Texterna i denna bok visar att maktanalyser inte kan reduceras till en fråga om kön. Den ojämlikhet som grundas i kapitalism, rasism, heterosexism och som resulterar i materiellt och symboliskt förtryck kan bäst analyseras i dialog med postkoloniala teorier, queerforskning och maktkritiska perspektiv.