30 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Författare: Janan Zapata G
  • Förlag: GAC, Tillväxt Verket
  • Utgiven: 2013
  • Format: Inbunden
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 21
  • ISBN: 978-91-978143-9-3

Janan Zapata G.

Vår konst vår jämställdhet

Vår konst, vår jämställdhet samlar tankar, diskussioner och frågeställningar om jämställdhetens plats inom konsten och om konstens roll för ett jämställt samhälle.

Boken berör ämnen som makt och jämlikhet från de personliga till det strukturella planet. Vilka roller och bilder formar oss som människor och konstnärer? Jämställdhet inom konsten beskrivs som en demokratifråga. Om vi ser det som ett kollektivt ansvar, hur ser då vår konst och vår jämställdhet ut?


Rekommendationer