60 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Författare: Axel Österberg
  • Förlag: Anarkanda
  • Utgiven: 2016
  • Format: Pocket
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 78
  • ISBN: 978-91-982701-1-2

Axel Österberg

Bakom Barcelonas Barrikader

En nyutgåva av Axel Österbergs Bakom Barcelonas barrikader från 1936.

"Att i skrivande stund göra en sammanfattning eller översikt över den spanska revolutionsrörelsen är hart när omöjligt.

Min avsikt har inte heller varit denna.

Detta lilla häfte gör inte ens anspråk på att teckna rörelsens yttre konturer. Jag har endast önskat återge några spridda intryck, några ögonblicksbilder från det röda Barcelona, den antifascistiska kampens högborg och den revolutionära syndikalismens starkaste fäste i Europa. Revolutionens historia kommer att skrivas av andra, mera kvalificerade pennor. Och det är än mer nödvändigt att så sker.

Axel Österberg, Barcelona i oktober 1936."


Rekommendationer