140 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Utgiven: 2017
  • Format: flexband
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 228
  • ISBN: 9789170312946

Paulina de los Reyes Magnus Hörnqvist Markus Lundström Marcus Lauri Kristina Boréus Alejandro Gonzalez Janne Flyghed

Bortom Kravallerna

I maj 2013 ägde omfattande oroligheter rum i Stockholmsförorten Husby. Bilar brann och poliser möttes med kastade stenar, händelser som gav eko i såväl svenska som internationella medier. Redan kort tid efter sammanstötningarna intervjuade forskare från olika akademiska discipliner ett trettiotal boende i Husby. I denna bok kan kravallerna därför sättas in i ett större såväl teoretiskt som internationellt sammanhang. Utifrån teman som berör bland annat plats och gemenskap, polisens roll och den samlade mediabilden diskuteras Husbyoroligheternas specifika karaktär och hur sociala konflikter som dessa ska kunna förstås. Bokens sju författare är verksamma inom ämnena ekonomisk historia, statsvetenskap och kriminologi. De har alla arbetat ideellt med projektet.

Rekommendationer

Refugees welcome

120 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen