130 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Författare: Karl Marx
  • Förlag: Tankekraft förlag
  • Utgiven: 2010
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 272
  • ISBN: 978-91-86273-01-9

Grundrisse: Ett urval

När Karl Marx under vintern 1857-58 skrev Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin – eller Grundrisse, som boken har kommit att bli bekant som även utanför Tyskland – betraktade han den som den första vetenskapliga utläggningen av den kommunistiska teorin. Detta centrala verk vidareutvecklar de argument som framfördes iKommunistiska manifestet från 1848, samtidigt som det utforskar flera av de teman och teser som senare skulle komma att utgöra stommen i Kapitalet. Här presenterar Marx för första gången sin egen tolkning av Hegels dialektik och utarbetar sina idéer om bland annat arbete, mervärde och profit. Men Grundrisse utgör inte bara en viktig föregångare till Kapitalet utan erbjuder också värdefulla insikter i Marx bredare filosofi. Genom sin nära sammanlänkning av teori och praktik ger Grundrisse en ovärderlig inblick i de förväntningar och förhoppningar som Marx knöt till det kommunistiska projektet.

”Och vilken är situationen för Grundrisse idag, ett årtionde in på det nya seklet? Det beror på oss själva där vi lever i skuggan av en stor ekonomisk kris, en hotande naturkatastrof och en växande främlingsfientlighet. En sak är säker: aldrig kommer vi själva nerven i Marx arbete så nära som just i Grundrisse.”
ur Sven-Eric Liedmans nyskrivna förord.


Rekommendationer

Sven-Eric Liedman

Karl Marx

200 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen