120 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Författare: Ivor Southwood
  • Förlag: Tankekraft förlag
  • Utgiven: 2011
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 140
  • ISBN: 978-91-86273-31-6

Ivor Southwood

Prekariatet 2.0

I den rådande kulturen av korttidsanställningar, flexibilitet och konstant rörlighet tycks vi ständigt vara på väg någonstans utan att egentligen komma ur fläcken. I såväl vårt privatliv som våra yrkesroller uppmanas vi att oupphörligen sträva efter självförverkligande och framgång, samtidigt som samhällsstrukturen berövar oss förutsättningarna för att lyckas och skuldbelägger individen när drömmarna inte infrias.

Utifrån egna erfarenheter som disciplinerad jobbsökare och prekär tillfälliganställd på dagens avreglerade arbetsmarknad belyser Ivor Southwood med skärpa och briljans den rigida verklighet som ligger bakom retoriken om flexibilitet och individuella valmöjligheter. Genom att rycka upp oss ur vår ideologiska dvala vill han peka på de möjligheter till motstånd och alternativ som trots allt yppar sig för den prekära arbetaren.


Rekommendationer

Daria Bogdanska

Wage Slaves

140 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen