140 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Författare: Wendy Brown
  • Förlag: Tankekraft förlag
  • Utgiven: 2011
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 167
  • ISBN: 978-91-86273-18-7

Wendy Brown

Inhägnade stater, avtagande suveränitet

Vi lever i en tid som sägs vara präglad av fria flöden, allt öppnare gränser och en allt tätare sammanbunden värld. Hur kommer det sig då att vi samtidigt ser en explosionsartad utbredning av murar och barriärer längs samma nationsgränser som påstås vara på väg att försvinna?

Inhägnade stater, avtagande suveränitet undersöker Wendy Brown hur det alltmer intensiva murbyggandet hänger samman med nationalstaternas försvagade suveränitet. Med utgångspunkt i denna skenbara paradox analyserar Brown hur statens jakt på legitimitet och människors sökande efter säkerhet strålar samman i spektakulära men i slutänden ineffektiva manifestationer av statlig suveränitet. De nya murarna representerar en längtan efter stabila horisonter i ett sammanhang där de flesta sådana horisonter tenderar att upplösas.


Rekommendationer

Lewis Gordon

VAD FANON SA

160 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen