20 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen


BRAND #1 2012

Framtidsfaran

Det här specialnumret av Brand, Framtids­faran, utkommer samtidigt som No Future Forum. I ett kort intensivt nummer tar vi oss an att vända och vrida på arbetsfrågan. Det räcker inte att kräva rätten till arbete – vi måste gå längre än så. Lönearbete är exploa­tering. Det är den punkten all diskussion om arbetet måste utgå från. Vi måste diskutera vilken form av jobb vi sätts att utföra, till vilken lön, vilken anställningstrygghet, vil­ka sysslor, under vems kontroll, till vilken arbetstakt, vad som sker avlönat och vad som sker oavlönat. Vi måste kritisera arbetet! Och ta sin utgångspunkt i kampen mot att reduce­ras till bara arbetskraft, få livet reducerat till bara arbete. Mot deras arbetslinje måste vi ställa vår fritidslinje. Vi måste hitta tillbaka till framtiden.


Rekommendationer