10 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen


BRAND #1 2013

Tankefaran

Välkommen till Tankefaran. I det här numret av Brand samlar vi en rad intervjuer som gjorts de senaste åren i samband med Sverige fått besök av intressanta tänkare med en koppling till autonom teoribildning. Diskussionerna handlar om kapitalismens
förändrade former, hur den fragmenterade postfordistiska produktionen förändrar även subjekten, gör våra liv mer osäkra, bryter upp våra gemenskaper och fragmenterar även våra sinnen. Vi behöver inte bara samla oss som subjekt igen – i de nya fabrikerna, på torgen och i kvarteren – utan även samla våra tankar, tänka gemensamt bortom fragmenteringen.

En röd tråd i texterna är de uppdelningar som löper rakt igenom dagens arbetarklass; mellan de fast anställda och de i osäkra anställningar eller arbetslöshet, mellan de skuldsatta och de som fortfarande kan backas upp av allmännyttan, mellan de avlönade och de oavlönade. Denna uppdelning följer ofta könade och rasifierade skiljelinjer. Kamper för en garanterad inkomst, sociala skyddsnät och allmänningar utvecklar former för ett gemensamt sammansättande av denna uppdelade och splittrade sammansättning.


Rekommendationer

BRAND #4 2012

Kultur och Reaktion

20 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

BRAND #3 2012

Gränsfaran

20 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

BRAND #2 2012

Klyftan

20 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

BRAND #1 2012

Framtidsfaran

20 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen