20 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen


Shabane Barot, Sara Hansson, Shorty, Henrik Arnstad m.f.

BRAND #1 2014

Tema: Känslor

BRAND #1 2014 TEMA KÄNSLOR

"Vi ville göra det här numret av Brand på lättläst svenska. Det betyder enkla och vanliga ord. Korta och raka meningar. Vi ville prova att skriva om svåra saker på ett enkelt sätt. Vi ville utforska orden och formen för att göra en Brand som fler kan förstå. Det har varit svårt. Det är svårt att skriva lätt. Orden är viktiga. Med orden ger vi tankarna form. Ord bär på förtryck och motstånd. Orden är viktiga. Men de är till för att prata med andra. Den du pratar med måste kunna förstå vad du säger. Du måste välja ord som den du pratar med kan förstå. Om vi vill prata politik med många måste vi välja ord som många kan förstå."

http://tidningenbrand.se/


Rekommendationer

BRAND #1 2013

Tankefaran

10 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen