60 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Utgiven: 2005
  • Format: Kartonnage
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 217

Riff-raff #7

Kritik av den politiska organiseringen

I vårt sjunde nummer undersöker och kritiserar vi den politiska organiseringen från olika infallsvinklar, såsom välfärdsstaten, demokratin och aktivismen. I anslutning till detta framhålls i en essä om kommunisering vikten av proletariatets avsubjektivering, dvs. dess upphörande som klass. Som fortsättning på diskussionen om förfalls- och kristeorier presenterar vi en artikel av italienaren Giacomo Marramao, där han lyfter fram metodfrågan i behandlingen av subjekt–objekt-förhållandet som ett försvar av bland andra Grossman och Mattick. Slutligen hävdar Marx i sin »Kungen av Preussen» revolutionens sociala karaktär och förfäktar att dess politiska sida främst är upphävande.


Rekommendationer

Riff-raff #9

Kommunisering

100 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen