100 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Utgiven: 2011
  • Format: Kartonnage
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 299
  • ISBN: 2000-5822

Riff-raff #9

Kommunisering

Detta nummer handlar om den kommunistiska revolutionen av idag: kommunisering, den process i vilken proletariatet avskaffar sina egna livsbetingelser, dvs. allt det som bestämmer proletariatet som en klass: egendomen, utbytet, arbetet, staten osv. Numret är indelat i fyra delar. I del ett diskuteras kommuniseringen som ett revolutionärt perspektiv idag samt begreppets ursprung. Del två ägnas åt Marcel och tidskriften Dissident samt deras speciella syn på kommuniseringen. I del tre försöker vi att få grepp om historien och tittar närmare på tidigare revolutionära rörelser. Den fjärde och sista delen utgörs av en text som ingående diskuterar kapitalets omstrukturering, en rad förändringar på alla nivåer som tillsammans lade grunden till ett nytt förhållande mellan klasserna och därmed till ett nytt revolutionärt perspektiv.


Rekommendationer