170 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Författare: red. Rikard Warlenius
  • Förlag: Tankekraft förlag
  • Utgiven: 2014
  • Format: Häftad
  • Språk: svenska
  • Sidor: 462
  • ISBN: 978-91-86273-41-5

red. Rikard Warlenius

EKOMARXISM: GRUNDTEXTER

Under senare år har marxismen berikats med ekologiska tankegods, samtidigt som en bortglömd ekologisk sida hos Marx, Engels och den första generationens marxister har avtäckts. I denna volym publiceras sex av den ekologiska marxismens grundtexter[, skrivna av James O’Connor, Ted Benton, Kate Soper, Paul Burkett, John Bellamy Foster, Brett Clark och Richard York]. De sätts även i ett vidare ideologiskt och politiskt sammanhang i en utförlig introduktion.

”Samtidigt som den ekologiska marxismen delar den radikala miljörörelsens analys av ekonomisk tillväxt som i grunden ohållbar, anser den, till skillnad från exempelvis ekologiska ekonomer, inte att en stillastående eller rent av krympande kapitalistiskt ekonomi är möjlig. Strikt logiskt utmynnar därmed en ekomarxistisk analys i att en hållbar kapitalism är en självmotsägelse.” Ur Rikard Warlenius inledning