Välkommen till Syndikalistiskt Forum

– for english, see below

Vår målsättning är att vara en öppen bokhandel och mötesplats för Göteborgs vänster i bred mening. Vår paroll är feminism, folkbildning och klasskamp och det är utifrån det vi organiserar vår verksamhet.

Öppetider:

Tisdagar: 17-20
Torsdagar: 17-20 OBS: På grund av corona har vi stängt på torsdagar.

Dessutom håller vi öppet för våra evenemang.

Besök oss:

Linnégatan 21 (Viktoriahuset), våning 3
413 04 Göteborg

Du kommer in till huset genom att ringa 303c på porttelefonen under Hagabions trappa. Om det inte funkar eller du har behov av hiss kan du ringa oss under våra öppettider vid 073 7328912.

En video hur ni kan hitta vår kafé från hållplatsen Prinsgatan finns här.

Kontakt:

Ni kan kontakta oss på sociala medier, men bäst är mejl:

info@syndikalistisktforum.se
Facebook
Instagram

Under våra öppettider kan ni även försöka ringa 073 7328912.

__________________________________________________________________________________________________

Welcome to Syndikalistiskt Forum!

Our goal is to be an open book shop and meeting place for Gothenburg’s left in a broad meaning. Our motto is feminism, popular education and class struggle, and we organize our activities based on these.

Opening times:

Tuesdays: 17-20
Thursdays: 17-20 Caution: We are currently closed on Thursdays due to COVID-19.

Additionally to these days we have open for our events.

Visit us:

Linnégatan 21 (Viktoriahuset), 3rd floor
413 04 Göteborg

You can access the house by calling 303c at the intercom under the staircase of the cinema ”Hagabio”. If this doesn’t work or you need to use the elevator you can call us during our opening hours at +46 73 7328912.

You can find a video how you can find our café from the tram stop Prinsgatan here.

Contact:

You can contact us on social media, but mail works the most reliably:

info@syndikalistisktforum.se
Facebook
Instagram

During our opening hours you can even try to ring us at +46 73 7328912.