Integritetspolicy

Vilka vi är

Syndikalistiskt forum https://syndikalistisktforum.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Inledning

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) klargör Syndikalistiskt forum härmed anvädningen och syftet med eventuell insamling av personuppgifter för besökare, kunder på hemisdan eller på något sätt kommer i kontakt med oss. Denna policy gäller för vår behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vi använder personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.
Vi samlar inte in mer uppgifter än vad som krävs, och endast för berättigade ändamål
Vi lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt eller för en längre period än som behövs.
Vi skyddar personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Som kund på Syndikalistiskt forum behandlar vi ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmedel.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga och åtkomliga för dem som behöver dessa för att uppfylla det avsedda ändamålet med behandlingen. I den mån det krävs kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part.

När du är i kontakt med oss

Om du besöker eller kommunicerar med oss via e-post eller via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom Facebook och Twitter) kan Syndikalistiskt forum även komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Dina rättigheter

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

Du har följande rättigheter gentemot det bolag som behandlar dina personuppgifter:

-Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

-Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.

-Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

-Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan.

-Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.