180 kr

Loading
Uppdaterar kundkorgen

  • Författare: Karl Marx
  • Förlag: Arkiv Förlag
  • Utgiven: 1978
  • Format: Inbunden
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 872
  • ISBN: 9150400541

Karl Marx

Kapitalet – tredje boken

Den politiska ekonomins totalprocess

"Kapitalets" första bok, "Kapitalets produktionsprocess", är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser. Tredje boken, "Den politiska ekonomins totalprocess", handlar om det ekonomiska överskottets fördelning och om kapitalismens inneboende krisbenägenhet. "En gång var 'Kapitalet' sin tids främsta sammanfattande berättelse om moderniteten, kapitalismen och lönarbetet. Jag skulle vilja ställa frågan om 'Kapitalet' i dag, trots all vår samhällsvetenskapliga teoriutveckling och alla våra framsteg i olika samhällsvetenskapliga discipliner, fortfarande kanske är den mest heltäckande teorin om den moderna människans motsägelsefulla och institutionellt inbäddade livsvillkor." Ur Mats Lindbergs inledning till sjätte upplagan av "Kapitalets" första bok 2013.


Rekommendationer